a_hlavni
The B2-C1 Gap in Writing – Understanding the Difference

Darren Perrett

Darren pracoval pět let na vývoji Linguaskill v Cambridge a v současné době vede tým odborníků v regionu, který se zabývá hodnocením a pedagogikou. Před příchodem do Cambridge působil 10 let jako učitel EFL, zkoušející a vedoucí centra v Evropě (včetně ČR).  Je držitelem magisterského titulu v oboru jazykového testování z Lancaster University a je v posledním ročníku doktorského studia zaměřeného na validitu cambridgeských testů čtení. Darren se specializuje na hodnocení psaní a čtení.

The purpose of this standardisation workshop is to provide training to experienced teachers on how to assess students‘ writings at B2 and C1 levels. We will analyse the cut-offs between CEFR levels, identifying the salient points so that you may leave the workshop more confident in being able to provide detailed feedback to your own students. You will actively be discussing and making CEFR level decisions, so please come prepared to interact.

Cílová skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.