a_hlavni
Despertar la actitud crítica en el aula de ELE

Javier González Lozano

Přednáší na Katedře hispanistiky FF UK a v Institutu Cervantes v Praze. Je absolventem magisterského studia ELE na UIMP a doktorského studia didaktiky jazyků, umění a humanitních věd na Univerzitě v Barceloně. Jeho hlavními oblastmi výzkumu jsou spoluvytváření výukových materiálů, využití technologií pro podporu výuky gramatiky z kognitivní perspektivy a rozvoj kritického postoje ve výuce ELE.

En este taller se presenta una reflexión sobre qué significa llevar un planteamiento crítico al aula de ELE, por qué y para qué. Basándonos en los principios de la interculturalidad renovada, que se sustentan en los Estudios críticos del discurso y, a su vez, herederos de la pedagogía crítica, analizamos cómo incorporar este planteamiento en la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, examinamos la presencia del componente crítico en los documentos oficiales como el MCER (2002) y el Companion (2021), y hacemos diversas propuestas de actividades diseñadas para integrar el planteamiento crítico en el aula. Finalmente, presentaremos el proyecto Critical Spanish Language Teacher Education (CRITERION), cuyo objetivo principal es desarrollar un enfoque innovador en la formación del profesorado de ELE mediante el fomento de una actitud crítica entre el alumnado.

Cílová skupina: teens, mladší dosplěí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.