a_hlavni
Improvizační aktivity ve výuce cizích jazyků

Theresa Ramer

Theresa Ramer je středoškolská učitelka z Německa, která učí angličtinu, dějepis a češtinu. Vyrostla dvojjazyčně (němčina-čeština), v rámci studia (Universität Regensburg) strávila semestr na Univerzitě Karlově, rok pracovala jako asistentka cizích jazyků na High School v anglické Cambridgi. Vyučovala angličtinu v Indii a Thajsku, zkušenosti s bilingvními dětmi získala v České škole v Cambridge a v České a slovenské škole v Sydney. 

V tomto workshopu se seznámíme s improvizačními aktivitami, vhodnými pro rozvoj mluvení jako jedné z nejdůležitějších dovedností. Tyto aktivity, které lze aplikovat na širokou škálu témat a u různých skupin žáků, mají za cíl trénink volného mluvení a odbourání jazykových zábran. Důraz je kladen také na integraci českých reálií do výuky. Po krátkém teoretickém úvodu si vyzkoušíme několik konkrétních aktivit, jako jsou PowerPoint Karaoke, Speed Dating, Regio Czech.

Cílová skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.