a_hlavni
Learning Through Play

Tereza Pech

Tereza Pech pracuje v Oxford University Press od roku 2012, nyní jako senior konzultantka pro ELT a koordinátorka kampaní. Magisterský titul v oboru angličtina a historie získala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Následně si rozšířila kvalifikaci a prohloubila zájem o jazyk a odborné zkušenosti na různých pobytech v Německu, Irsku či Austrálii a v různých (státních) institucích, kde měla možnost pracovat. Posledních 12 let poskytuje podporu všem učitelům angličtiny, včetně přípravy různých metodických seminářů.

Discover the exciting fusion of ‚learning‘ and ‚play‘ in language education! Join us as we explore the powerful synergy between these two concepts to enhance your students‘ language learning experience. Uncover the numerous benefits of incorporating play in the classroom, tackle potential challenges head-on, and equip yourself with a number of practical ideas to elevate your teaching in your very next class.

Cílová skupina: děti

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.