a_hlavni
Getting Students to Write (And They Won't Even Realize It!)

Tasci Gibson

Tasci, pocházející z malého města v Ohiu, učí v Praze od roku 2003. Vystudovala lingvistiku na Ohio University. Během svého působení v České republice získala zkušenosti v různých vzdělávacích prostředích a dobře chápe potřeby svých studentů, které je nutné splnit, aby se z nich stali úspěšní komunikátoři. Tasci vyučuje obecnou a obchodní angličtinu, specializované kurzy angličtiny, kurzy pro děti, a také nabízí školení a rozvojové programy pro učitele.

Teachers and Students alike dread writing. It takes time. It’s boring. The prompts in the book aren’t natural. In this workshop we will discuss ways to incorporate more writing into the classroom. We will explore collaborative writing, better writing prompts, and tried and true activities that will work. If you enjoyed Tasci’s session last year that gave grammar activities with no grammar, you are sure to enjoy this session on sneaking writing into your classroom.

Cílová skupina: mladší dospělí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.