a_hlavni
Nutzen Sie KI im Deutschunterricht!

Martin Babinský, Vendula Melíšková

Martin Babinský se výuce věnuje od roku 2000. Má zkušenosti s vedením kurzů němčiny ve firmách i pro veřejnost, výukou z učebnic, individuálních kurzů, kurzů se speciálním technickým a obchodním zaměřením, konverzačních kurzů a diskusních klubů. Od roku 2008 pracuje jako vedoucí učitel v jazykové škole Glossa, kde se podílí na přípravě a vedení metodických seminářů pro učitele jazykové školy, organizuje výukové hodiny a plánuje další rozvoj učitelů. Také se podílí na realizaci vzdělávacího programu „Výuka jazyků pro život“.

Vendula Melíšková se věnuje vzdělávání dospělých nepřetržitě od roku 2011 a pravidelně se účastní různých metodických kurzů. Od roku 2017 působí v jazykové škole Glossa jako lektorka, od roku 2020 také jako hostující lektorka němčiny a španělštiny. Má bohaté zkušenosti s veřejnými i firemními kurzy, a to jak ve skupinách, tak individuálně. Kromě výuky je také průvodkyní a pracuje v kultuře pro NIPOS. Je také spoluzakladatelkou a redaktorkou portálu Divadelník.cz.

Sie haben sicherlich schon einiges über künstliche Intelligenz gehört, aber haben Sie sie bereits als Ihren Helfer eingesetzt? Wie kann uns, den Deutschlehrern, künstliche Intelligenz die Arbeit erleichtern?Haben Sie keine Angst vor Technologien und kommen Sie zu unserer Präsentation! Sowohl neue als auch fortgeschrittene Benutzer innen werden auf ihre Kosten kommen:

– wie man eine gut funktionierende Unterrichtsstunde mit modernen KI-Tools (GPT 3.5, PI, Bing) vom anfänglichen „Warm-up“ bis zur Hausaufgabe vorbereitet
– wie Sie Inhalte erstellen, die auf die Bedürfnisse und Interessen der Schüler zugeschnitten sind
– Tipps, wie Ihre Schüler den in der letzten Stunde besprochenen Stoff selbstständig üben und festigen können

Cílová skupina: dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.