a_hlavni
Mluvčí češtiny jako zděděného jazyka — kdo jsou, co (ne)umí, jak je vyučovat

Kateřina Šichová

Kateřina Šichová vyučuje český jazyk a reálie, didaktiku čcj a (audiovizuální) překlad na Centru českých studií Bohemicum Univerzity Regensburg v Německu. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na frazeologii, sociolingvistiku, jazyk reklamy a češtinu jako cílový jazyk. Více na www.bohemicum.de.

Cílem semináře je obeznámit účastníky se specifiky (osvojování) češtiny u tzv. heritage speakers. Stupeň dvojjazyčnosti je u těchto mluvčích různý, v jejich jazykových profilech lze nicméně vypozorovat určité společné znaky, od nichž se pak odvíjí jejich vzdělávací potřeby. Množství těchto (potenciálních) žáků češtiny jako zděděného jazyka roste — navštěvují tzv. České školy (bez hranic) nebo kurzy na univerzitách či v jazykových školách v zahraničí, učitelé se s nimi ale setkávají i v Česku, např. při přezkušování znalostí češtiny a českých reálií na tzv. kmenových školách.

Cílová skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.