a_hlavni
Jak (po)rozumět druhým: Mezikulturní učení ve výuce jazyků

Jana Papajová

Dříve lektorka angličtiny pro dospělé, nyní koordinátorka vzdělávání a vztahů se školami v mezinárodní neziskové organizaci, kde má na starosti komunikaci se školami a administrativní a metodickou podporu učitelů, kteří pracují s výměnnými studenty z celého světa.

Představíme si praktický nástroj, který každý jedinec může využít při konfrontaci s neznámým prostředím v mezikulturních situacích nebo za jakýchkoli nejednoznačných okolností. Účastníci se naučí rozlišovat mezi pozorováním a úsudkem. Procvičí si zpomalení svého myšlenkového procesu a kritické myšlení, které jim pomůže vyvodit přesnější a kulturně relevantní závěry. Nástroj mohou učitelé představit svým studentům jako doplněk a nadstavba jazykového učení.

Cílová skupina: mladší dospělí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.