a_hlavni
Deka je krásně, venku svítí šunka

Jana Jaskmanická

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Při mém návratu do profesního života jsem byla šťastnou náhodou vmanévrována do výuky češtiny jako cizího jazyka. Své zkušenosti s tímto oborem jsem sbírala a prověřovala na všech jazykových úrovních a v mnoha typech kurzů. Jedním z mých koníčků je, na základě aktuálních témat či zvídavých dotazů mých frekventantů, tvorba vlastních jazykových cvičení a materiálů k reáliím.

Čeština, před 200 lety marginální jazyk hrstky nadšenců, vzbuzuje zájem široké veřejnosti a její moderní cizojazyčné učebnice lze najít v knihkupectvích po celém světě. Zní to jako reklamní slogan, ale pravdou je, že se naše mateřská řeč stala když ne povinným, tak aspoň potřebným jazykem cizinců od velvyslanců a CEO až po dělníky v automobilkách. Jedná se však o stále stejný jazyk? Během semináře si na krátkých aktivitách ukážeme, jak moc a zda vůbec jde o tu samou češtinu. Vyzkoušíme, zda cvičení, pomůcky a nahrávky, které máme pro naši agenturní nebo privátní výuku pomohou i v běžné škole. A naopak, jestli školní čeština a její učebnice usnadní život např. rodiči žáka s OMJ nebo nízkoprahovému kurzu. Avšak i přes rozdílné, individuální zkušenosti každého lektora/učitele je cíl společný – naši mateřštinu zprostředkovat opravdu všem zájemcům.

Cílová skupina: dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.