a_hlavni
Чем (не)заниматься на уроке русского языка как второго иностранного в чешской начальной школе

Jakub Konečný

Učitel ruského jazyka a základů společenských věd na gymnáziu, odborný asistent Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Lektor programů DVPP. Ve své vědecké práci se věnuje fonetice ruského jazyka (vč. didaktického aspektu), využívání moderních technologií ve výuce ruštiny jako cizího jazyka, procesu hodnocení práce žáků. Je autorem vědeckých článků, kapitol v kolektivních monografiích, výukových skript a spoluautorem knih věnovaných didaktice ruštiny jako dalšího cizího jazyka v české škole.

Лекция посвящена вопросам, связанным с обучением русскому языку как второму иностранному учащихся в начальных школах. Внимание уделяется содержанию обучения, предлагаемому учебниками для обучения РКИ в чешских школах в контексте требований, предъявляемых основными куррикулумными документами. Оказывается, что учебники часто содержат большое количество материала, который относится не к уровню А1, а к более высокому уровню. Выполняя такие задания, учащиеся часто могут чувствовать себя некомфортно, что, конечно, в результате ведёт к всестороннему ухудшению результатов их работы.

Cílová skupina: teens, mladší dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.