a_hlavni
Короткометражка как дорога к пониманию русского менталитета, реалий, а также средство обогащения словарного запаса студентов

Igor Jelínek

Od roku 2004 působí na katedře slavistiky Ostravské univerzity. Zabývá se překladem, ruskou literaturou a kinematografií SSSR a Ruské federace. V letech 2010-18 vyučoval RYA na Masarykově univerzitě v Brně. Vědecké práce: Současná ruská a polská zpívaná poezie I (spoluautor), Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí (spoluautor), Lady Macbeth Mcenského újezdu (české libreto), Ve světě autorské písně a písňové tvorby V. С. Vysockého (autor). Práce na sborníku článků B. Ilka.

Цель встречи – представить короткометражные фильмы, которые могут быть использованы в процессе обучения русскому языку. Важно визуализировать коммуникативные ситуации, что способствует как пониманию русской действительности, так и усвоению новой лексики. Будет представлено несколько короткометражных фильмов продолжительностью 10-15 минут, которые можно успеть посмотреть в течение 45-минутных уроков в школах, опираясь на них в обучении и ориентируясь на грамматическую, лексическую или культурную составляющую.

Cílová skupina: dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.