a_hlavni
Getting Better Outcomes

Hugh Dellar

Hugh Dellar je autor, učitel a školitel učitelů s více než dvacetiletou praxí v oboru. Je také spoluzakladatelem Lexical Lab a spoluautorem metodické knihy Teaching Lexically. Hugh vedl školení a rozvojové kurzy pro učitele ve více než dvaceti zemích včetně Brazílie, Mexika, Peru, Španělska, Itálie, Japonska, Ruska a Ukrajiny. Přednášel na tak rozsáhlá témata, jako je povaha angličtiny jako lingua franca, využití a zneužití korpusů, přístupy k výuce gramatiky a slovní zásoby a mnoho dalších. Je spoluautorem řady Outcomes a Perspectives, které vydalo nakladatelství National Geographic Learning.

In this hands-on, practical session, I’ll look at some of the principles I teach by, why I’ve come to these beliefs, and how they might apply to working with teaching material. Among other things, we’ll look at how to explain, exemplify and use students to expand upon examples of new language; how to encourage noticing; the central importance of remembering to language learning and how we can encourage it in class; approaches to correction; and ways of ensuring recycling.

Cílová skupina: mladší dospělí, dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.