a_hlavni
EduScrum, une pédagogie innovante en mode agile

Anna Hlavicová

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oboru učitelství anglického a francouzského jazyka pro základní školy. Aktuálně působím na Tyršově základní škole v Brně, kde jsem před 3 roky zavedla výuku francouzštiny jako 2. cizího jazyka. Zároveň studuji doktorský program Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Na základní škole působím jako koordinátorka Erasmus+ mezinárodních projektů a mobilit zaměstnanců i žáků. Po účasti na školeních eduScrum se věnuji projektové výuce na základní škole i na fakultě.

Le séminaire présente eduScrum, une méthode d’enseignement qui combine le processus d’apprentissage avec la gestion de projet. Les principaux avantages de la méthode eduScrum sont l’amélioration de la collaboration et de la communication entre les élèves et la promotion de leur indépendance et de leur créativité. Les élèves apprennent à planifier leur temps et leur travail et acquièrent de l’expérience dans la résolution de problèmes en équipe. L’enseignant a un rôle de conseiller, mais il doit également préparer le projet à l’avance, suivre le travail des groupes, être disponible et évaluer le tout à la fin. Il y aura une démonstration du projet eduScrum. Les participants découvriront les projets eux-mêmes et auront l’occasion d’essayer l’un des projets eduScrum. Ils pourront également réfléchir à leur propre projet eduScrum.

Cílová skupina: dospělí

Přednášející

Naši další přednášející

Odborníci, kteří formují budoucnost jazykového vzdělávání

Přečtěte si více o našich přednášejících a jejich přednáškách.