Call for Papers

Výzva k zasílání příspěvků (Call for Papers) 

Organizároři 12. ročníku mezinárodní konference Asociace jazykových škol vyzývají k zaslání příspěvků.

Chcete-li představit nové přístupy a metody ve výuce angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny nebo češtiny jako cizího jazyka, zašlete nám bližší informace prostřednictvím online formuláře Call for Papers.

Vítáme také ty, kteří se zaměřují na témata: umělá inteligence, usnadnění lektorské praxe, práce se studenty se specifickými poruchami učení a jiné. 

Pokud jste již vystupovali na podobné akci, můžete připojit video, odkaz či abstrakt.

Organizační tým konference Vás bude poté kontaktovat e-mailem.

Termíny:

Zahájení podání příspěvků: 19. února 2024

Ukončení podání příspěvků: 20. dubna 2024

Vyhodnocení příspěvků: do 6. května 2024

Zahájení registrace účastníků: květen 2024

Konání konference:  19. října 2024

Důležité informace:

Konferenční jazyky: angličtina, francouzština, němčina ruština, španělština a čeština jako cizí jazyk 

Formát příspěvku: seminář nebo přednáška (face-to-face)

Délka příspěvku: 50 minut

Odhadovaný počet účastníků: 40 - 200 (anglická sekce), 20 - 80 (ostatní jazykové sekce)

Okruhy a témata: 

Prosím berte na vědomí, že příspěvky jsou nekomerční a nepropagují konkrétní produkty.

Abstrakt příspěvku bude publikován na webových stránkách konference a v tištěné brožuře určené pro účastníky konference.

Příspěvky budou hodnoceny formou peer review procesu (dva posudky externích posuzovatelů). Konečný výběr příspěvků zůstává v kompetenci organizačního týmu.

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás na konference@asociaceajs.cz.

Sdílejte se svými kolegy tuto možnost představit nové poznatky a metody ve výuce jazyků na konferenci AJŠ. 

Předem děkujeme.