Program

9:20 Zahájení konference

9:30 - 10:20

EN

Plenary Session

Matthew Ellman

Why speaking is not just speaking 

CS

Hana Hejlová

Jazykový ping-pong v mnoha podobách (nejen) ve skupinové výuce češtiny pro cizince 

DE

Philemon Braun 

Unterricht mit Lit-Effekt 

ES

Juan García-Romeu 

Descubre el poder del aula invertida: optimiza el tiempo en clase y mejora el aprendizaje de tus estudiantes 

FR

Barbora Le Gorju

Les cours asynchrones, l'alternative qui séduit les étudiants 

RU

Lenka Rozboudová

Русский язык в начальной школе - новые задачи

Specializovaná sekce (CS)

Jarmila Valková 

Motivace k používání komunikačních postupů 

10:30 - 11:20

EN

Jaime Lilley 

Cambridge CELTA & DELTA 

EN

Daniela Clarke

Fun Activities 4 Teens

EN

Barbora Imrišková

Activities for (very) advanced students

EN

Kristýna Červinková Poesová

"Sorry, I cannot hear which syllable is stressed." Ways of overcoming stress deafness in Czech learners of English.

EN

Vlaďka Skopcová

Let's Play with Young Learners


CS

Radim Ošmera 

Koření jazykové výuky Aneb aktivizační prvky a icebreakry v hodinách češtiny pro cizince

DE

Friderike Komárek

Visualisierungen im DaF-Unterricht

ES

Javier González Lozano

Explorando el potencial de la inteligencia artificial en la enseñanza y aprendizaje de ELE 

FR

Magdalena Kučerová

Travailler avec les clichés en classe de FLE 

RU

Varvara Golovatina

AI на уроках языка: вам помочь или не мешать?

Specializovaná sekce (CS)

Lucie Čechová

Praktické nápady, hry a aktivity, které zapojí celou třídu

11:45 - 12:35

EN

Charles Stewart

Using Flashcards and Visual Aids to Better Support Young Learners

EN

Tereza Kovaříková 

AI and Students

EN

Mo Awobo

Time Travelling Tenses

EN

Lenka Musilová

Games and Activities for teenagers

EN

Radka Malá

Think Visual, Think Wild, Think Gen Z

CS

Kateřina Šichová

Jak zprostředkovávat české reálie

DE

Jiřina Velemanová

 Entwicklung digitaler Kompetenzen im Fremdsprachen-unterricht

ES

Ivana Kudrnová a Jindřiška Čížková

¡Conviértete en un rompehielos! 12 + 1 dinámicas para tus clases de español

FR

Kateřina Salloum

Préparation d’une fiche pédagogique à partir de matériaux authentiques à l’aide du chat GPT

RU

Tatiana Savchenko

Использование поэтических текстов для развития лингвистической компетенции

Specializovaná sekce (CS)

Zdeňka Žádníková

Rétorická "kápézetka" and Jsem tím, jak mluvím

12:45 - 13:15

Prezentace platinových partnerů (komerční)

edueeno.cz

Edueeno.cz - Jedna aplikace vládne všem

Oxford University Press

5 jednoduchých kroků jak zvýšit digitální kompetence s OUP / 5 easy steps how to boost digital competencies with OUP

Ventures Books / Pearson

Exciting news with Pearson!

Vydavatelství TAKTIK

Ať je učení radost! 


13:30 - 14:20

EN

Matthew Ellman

Brain vs body: Encouraging movement in language teaching

EN

Daniela Clarke 

I’m finished! What now? Challenging Fast Finishers 

EN

Flo Feast 

Making Exams Manageable

EN

Kristýna Honc

Visible Thinking

EN

Claudia Molnár

An hour of communicative grammar-really?

CS

Jana Hudečková

Propojení výhod online a offline výuky v jazykovém vzdělávání

DE

Klára Šlehoferová

Landeskunde aktiv und interaktiv

ES

Beatriz Bacarizo Herrer

La fonética en clase de ELE, esa eterna olvidada: la interferencia de la oclusiva glotal

FR

Hana Šimáčková

Les devoirs amusants font des merveilles !

RU

Eva K. Malenová

Короткие тексты на уроках РКИ. Почему, какие и как?

Specializovaná sekce (CS)

Jan Dolejš

Umělá inteligence od A do WOW

14:30 - 15:20

EN

Radka Malá 

8+1 Habits of an Effective Teacher 

EN

Tanner LeTourneau

AI, lesson planning, and you

EN

Tasci Gibson

Grammar beyond Terminology. Engaging students by DOING

EN

Vlaďka Skopcová

Get Them All Engaged

EN

Alena Burgetová

Music - a great aid in learning not only English 

CS

Jitka Veroňková

ProCzeFor: moderní technologie ve výuce výslovnosti češtiny pro cizince

DE

Tomáš Botlík Nuc

Outdoor Escape Games (nicht nur) im Deutschunterricht

ES

Rocío Belinchón

La receta en la enseñanza ELE: combinando enfoques modernos y tradicionales

FR

Kateřina Suková Vychopňová

La phonétique en (classe de) FLE

RU

Taťjana Zaňko

Фразеология на уроках русского языка в забавной форме. 

Specializovaná sekce (CS)

Karel Klatovský

Boříme jazykové bariéry s pomocí AI

15:40 -16:20

EN

Panelová diskuze

Matthew Ellman, Daniela Clarke, Javier González Lozano, Tanner LeTourneau 


How will AI transform the way we teach? 


16:20 -16:30

Ukončení konference, losování tomboly

Změna programu vyhrazena.