Specializovaná sekce

Lucie Čechová

Lucie Čechová je ředitelka a zakladatelka jazykové školy a v roce 2018 i společnosti Contexta s.r.o., lektorka Nj a didaktických seminářů. Dlouhodobě se zabývá moderními didaktickými trendy ve výuce všech cizích jazyků, motivací žáků a vyučujících. Pořádá odborné didaktické semináře po celé ČR, soutěže a workshopy pro děti i dospělé, je autorkou výukových materiálů a her nejen do hodin různých cizích jazyků. Miluje plánování a tvoření, a proto v roce 2020 založila se svojí ségrou Káťou e-shop, kde si přijdou na své nejen učitelé...

Zapojte do výuky aktivity, které budete mít připravené raz - dva nebo ještě dřív a nedejte svým žákům šanci se ve výuce poflakovat! Na semináři si ukážeme a vyzkoušíme rychlé a efektivní aktivity pomocí obrázků, kartiček a textů. Bude to jízda, bude to zábava a bude se to líbit nejen Vám, ale i Vašim žákům. Tak kdo se s námi na konferenci Dostane do řečí?


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář v češtině

Čas: 10:30 - 11:20


Přednášející poskytla Contexta s.r.o.

Jan Dolejš

Jan Dolejš je expertem a lektorem digitálních dovedností. Pod hlavičkou společnosti Digiskills připravuje vzdělávací programy a zavádění digitálních technologií do největších českých firem. Spolupracuje s firmami jako ŠKODA AUTO a.s., ČSOB, SUEZ, innogy, GasNet a další. Je zodpovědný za adopční program Office 365 ve ŠKODA Auto a.s. pro 20 000 zaměstnanců. Sám je nadšencem do osobního rozvoje a moderních technologií. Věří, že pokud se technologie používají správně, mohou ušetřit mnoho času a zlepšit kvalitu života. Jeho vášní je předávat lidem zkušenosti a tlumočit je do "lidské řeči". V současné době zastává roli CEO.

Slovní spojení umělá inteligence se zařadilo po bok mnoha buzzwordů dnešní doby. Mluví se o tom stále častěji, ale reálně využívá tuto možnost jen hrstka lidí. Tento fenomén proniká do mnoha oblastí – tvorby obrázků, textů, překladů, chatbotů, analýzy dat, prezentací, automatizace a mnoho dalšího. Umělá inteligence se začíná objevovat i v nástrojích, které běžně používáme pro kancelářskou práci. Chtěli byte se dozvědět, jaké jsou dnes možnosti umělé inteligence, jak v praxi funguje a jak ji můžete využít i vy?


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář v češtině

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášejícího poskytli Digiskills.

Karel Klatovský

Karel Klatovský je manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě. Věnuje se přednáškám a psaním článků a webinářů na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic pro ZŠ a SŠ se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Je držitelem mnoha certifikací.

Boříme jazykové bariéry s pomocí AI

To, že AI výrazně změní a v mnohých případech usnadní výuku cizích jazyků, je jasné. Ukážeme si, co je dnes z pohledu AI možné – od překladu dokumentů, webových stránek nebo mluveného slova. Také si ukážeme, jak AI umí personalizovat výuku a každému žákovi na míru připravit cvičení přesně na ty slova, která potřebuje. Budeme i automaticky vytvářet titulky z videa nebo nechat namlouvat hlasem texty, které potřebujeme. 


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: přednáška v češtině

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášejícího poskytl Microsoft.

Jarmila Valková

Jarmila Valková působí od roku 2015 na British Council jako vyučující dětí a dospělých (obecná angličtina, kursy komunikačních dovedností, příprava na Cambridgeské zkoušky, metodické workshopy pro učitele). Na Karlově univerzitě v Praze (FFUK, ÚČJTK) pracuje jako vyučující semináře Komunikace v jazykové třídě a koordinátorka školení pro základoškolské a středoškolské učitele Vyučování češtiny jako druhého jazyka. Je členkou oborové rady doktorského studia oboru Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka a autorkou monografie Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí. 

Příspěvek se zabývá problémovými situacemi, kdy student postrádá motivaci k uplatňování postupů odlišných od jeho předchozí výukové zkušenosti. Nabídne praktická řešení, jak vyjasnit vzájemná očekávání a usnadnit spolupráci při rozvíjení klíčových dovedností. 


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí 

Formát: seminář

Čas: 9:30 - 10:20


Přednášející poskytla Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Zdeňka Žádníková

Dlouhodobě působí v pražském Dejvickém divadle. Moderuje společenské a firemní akce českých i zahraničních společností. Od roku 2015 spolupracuje s Jaroslavem Svěceným. Píše scénáře na míru hudebním interpretům a spoluvytvářím a režíruje projekty, které chtějí hudbu a hudební skladatele publiku představit nekonvenčním způsobem. Mimo hereckou oblast se od roku 2007 aktivně věnuje Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové, který originálním způsobem mění vizuální podobu zdravotnických zařízení jak pro děti, tak dospělé a zejména pro seniory. Z televizních obrazovek ji diváci mohou znát z rolí v televizních pohádkách či ze seriálů. Je autorkou knihy a CD Ve znamení motýla a dvou básnických sbírek Hra na anděla /2010/ a Růže z Jericha /2022/. Vystudovala Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové a loutkové a alternativní herectví na DAMU. Učí kreativní psaní a drama na mezinárodní škole LVAcademy, školí jednotlivce i skupiny ve vzdělávací agentuře TOP VISION, i ve firmách. Učí po svém, nestandardně, věří, že nezapomenutelně. Tak, jak se má žít.

Rétorická "kápézetka" and Jsem tím, jak mluvím

Jak předat informace tak, aby neskončily v hemisféře nekonečna.

Jak na slovní zásobu.

Charisma je prevít a zaklínadlo 21.století.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář v češtině

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející působí v Dejvickém divadle v Praze.