Ruština

Varvara Golovatina

Varvara Golovatina je lektorkou angličtiny a ruštiny na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2006 je kandidátkou filologických věd. Je autorkou několika vědeckých publikací a jazykových kurzů. Autorsky se podílela na tvorbě učebnic ruštiny "Beseda i ekzamen" (Nakladatelství Fraus, 2015) a "Tvoj šans".

Během workshopu se seznámíme s možnostmi a schopnostmi AI. Probereme, jak ji mohou učitelé a žáci využít při výuce jazyka. Součástí workshopu je diskuse a výměna názorů na to, jaký postoj by měl učitel zaujmout ve vztahu k využití AI v hodinách jazyka. 


Věková skupina: dospělí

Formát: seminář 

Čas: 10:30 - 11:20


Přednášející poskytla Česká asociace rusistů, z.s.

Eva K. Malenová

Eva K. Malenová je lektorka ruštiny a češtiny pro cizince na volné noze, působí také jako odborná asistentka na Ústavu slavistiky FF MU v Brně. Její srdcovkou je projekt Nэlami - Nelamte si hlavu s ruštinou a češtinou, který pomáhá učit se jazyk zábavně (s emocemi), chytře a hravě. Učí a přednáší online i offline, natočila videokurz k rychlému zvládnutí azbuky, publikuje vlastní vzdělávací materiály na svém blogu a sociálních sítích.

Na semináři budeme sdílet zkušenosti s používáním krátkých autentických textů ve výuce ruštiny. Shrneme klady a zápory takových textů při učení cizího jazyka. Probereme základní možnosti zpracování materiálů pro studenty a praktické tipy k současným online nástrojům. Podělíme se o tipy, jaké texty studenti upřednostňují a čtou.


Věková skupina: dospělí

Formát: seminář 

Čas: 13:20 - 14:20


Lenka Rozboudová

Lenka Rozboudová je odborná asistentka a vedoucí Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK. Oblastí jejího vědeckého zájmu je oborová didaktika cizích jazyků, výuka ruského jazyka na základních a středních školách, rozvíjení interkulturní komunikační kompetence žáků, kulturologie a kulturní koncepty, lexikologie ruského jazyka.

Příspěvek je věnován reflexi současného stavu výuky ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka v základním vzdělávání. Příspěvek sе zamýšlí nad možnými proměnami výuky dalšího cizího jazyka v kontextu plánované kurikulární reformy, nad jeho smyslem v základním vzdělávání, a tedy i nad cíli, k nimž by jeho výuka měla směřovat. Vše je demonstrováno na konkrétních příkladech z výuky ruského jazyka.


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí

Formát: přednáška

Čas: 9:30 - 10:20


Přednášející působí na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Tatiana Savchenko

Tatiana Savchenko je asistentka Katedry slovanských jazyků Vysoké školy ekonomické v Praze a studentka doktorského studia Pedagogické fakulty  Masarykovy univerzity v Brně, obor Didaktika cizích jazyků.

Básnické texty mají bohatý didaktický potenciál. Na semináři si povíme o specifikách používání autentických básnických textů při výuce gramatiky, fonetiky a slovní zásoby ruského jazyka. Podělím se o zkušenosti učitelů s používáním písniček a básniček v hodinách ruského jazyka v České republice. Kromě praktických ukázek textů a cvičení uvedu vědecké zdůvodnění, proč básnické texty pomáhají při zvládnutí cizího jazyka.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející působí na Katedře slovanských jazyků Vysoké škole ekonomické v Praze.

Taťjana Zaňko

Taťjana Zaňko je vyučující praktického jazyka a zároveň oborová didaktička v programu vzdělávání budoucích učitelů ruského jazyka na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její výzkumný záměr zahrnuje oblast frazeologie jak z hlediska lingvistiky, zejména aktualizace frazeologických jednotek a precedentních fenoménů v současném mediálním diskurzu, tak i z hlediska metodiky výuky ruské frazeologie pro české studenty. Od r. 2020 je členkou Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů a spolu s kolegy set podílí na zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů v České republice.

Na semináři budou představeny různé typy interaktivních cvičení pro práci s frazeologickou složkou ruského jazyka se studenty filologie (úroveň B1-B2) v praktické formě. Využití autentických audio a video materiálů pomáhá rekonstruovat kulturní a jazykové prostředí a motivovat studenty k učení se frazeologii. Prezentované výukové metody a nástroje zahrnují využití současných informačních technologií, výukových i nevýukových (např. sociální sítě, podcasty apod.).


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející působí na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.