Němčina

Philemon Braun 

Philemon Braun přináší širokou škálu akademických zkušeností. Jeho snaha o kvalitní výuku a inovace se odráží ve špičkových hodnoceních, kterých dosáhl v rámci svého pedagogického vzdělání. Díky zkušenostem z Francouzského institutu, školní praxi a práci pedagogického experta v Goethe-Institutu má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti osvojování druhého jazyka a interkulturního učení. Jeho zájmem je aktivně podporovat kvalitní vzdělávání. 

Výuka, která má jiskru (prezentace ke stažení) 

Snem každého obětavého učitele jsou rozsvícené oči a bystré hlavy jeho žáků. Je přitom třeba neustále přemýšlet o způsobu, jak toho dosáhnout. Hovoříme při výuce jazykem, který stimuluje? A jak oslovujeme děti a mladé lidi? Přednáška představí současné pohledy na inovativní utváření vyučovacích hodin a výukových zážitků tak, aby se zažehla jiskra poznání. Určena je především učitelům cizích jazyků ze školního prostředí a studentům učitelství. 


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí 

Formát: přednáška

Čas: 9:30 - 10:20


Přednášející poskytl Goethe Institut Česká republika.

Friderike Komárek

Friderike Komárek žije v České republice od roku 1997. V letech 1998 až 2006 působila jako učitelka němčiny v Goethe-Institutu v Praze. V letech 2007–2012 vyučovala němčinu na zdravotnické škole v Praze. Od té doby vyučuje soukromé i ve firemních kurzech. Vede metodické semináře pro nakladatelství Hueber, pro Spolek Germanistů a učitelů němčiny SGUN, a pro jazykovou školu Tandem také konverzační kurzy pro učitele němčiny. Pracuje pro nakladatelství Hueber jako externí redaktorka české verze učebnic Beste Freunde a Beste Freunde PLUS.

Vizualizace ve výuce němčiny (prezentace ke stažení)

Vizualizace se používají ke zvýšení povědomí o gramatických strukturách, slovní zásobě nebo fonetických jevech, a tím usnadňují přechod k aktivnímu používání jazyka. Existují různé vizuální prostředky, jako jsou barvy, podtržení, šipky, tečky, tabulky a obrázky a již několik let i videoklipy. Na tomto workshopu se seznámíte nejen s různými možnostmi vizualizace, ale také s problémy spojenými s nedůsledně používanými nebo nejednoznačnými znaky.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 10:30 - 11:20


Tomáš Botlík Nuc

Tomáš Botlík Nuc vystudoval učitelství německého jazyka a dějepisu, následně andragogiku a personální řízení. Působí již řadu let jako učitel na střední škole v Praze. Na Katedře germanistiky Pedf UK se věnuje didaktice cizího jazyka, kde vede přednášky a semináře. Velkou pozornost věnuje aktuálním trendům ve výuce cizích jazyků, především v oblasti využití digitálních technologií ve výuce. Pořádá také workshopy a školení pro učitele cizích jazyků v oblasti práce s interaktivními technologiemi ve výuce.

Chtěli byste se naučit, jak (nejen) v hodinách němčiny vytvořit venkovní únikovou hru na vybrané téma (např. Královská cesta, pražská německá literatura, poznávání školního prostředí atd.). Jaké jsou výhody a nevýhody využití únikových her ve výuce a jak lze v únikových hrách snadno pracovat s mezipředmětovými vztahy? Na tyto otázky se zaměří tento workshop.


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející působí na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Klára Šlehoferová 

Klára Šlehoferová více než deset let působí v oblasti vzdělávání, většinu času jako lektorka a konzultantka. Jako metodička podílela na vzniku CLIL materiálů, je autorkou maturitní příručky a metodických materiálů pro učitele. V současnosti se věnuje především podpoře pedagogů ve výuce formou webinářů a seminářů.

Poznávat zemi a každodenní život v ní patří k důležitým úkolům, abychom mohli opravdu rozumět cizímu jazyku, který se učíme. Během semináře zažijete praktické ukázky aktivit, které žáky motivují poznávat a porozumět dané zemi. Představované aktivity jsou vhodné jak pro práci ve třídě, tak pro online prostředí. 


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející poskytlo Klett nakladatelství.

Jiřina Velemanová

Jiřina Velemanová je vedoucí redakce cizojazyčných publikací ve vydavatelství Taktik International s.r.o. Má za sebou dvacet let zkušeností s výukou německého a anglického jazyka u dětí, mládeže i dospělých. Je autorkou několika publikací pro výuku anglického jazyka na prvním stupni základních škol. Jiřina v minulosti dlouhodobě pracovala pro jazykovou skupinu EDUA Group, s.r.o. jako jazyková lektorka, metodička a autorka specializovaných firemních kurzů a workshopů pro lektory němčiny v EDUA Group.

Rozvoj digitálních kompetencí ve výuce cizích jazyků

Žádný strach z digitálních kompetencí! V tomto workshopu i se zaměříme na možnosti jejich rozvoje ve výuce cizího jazyka u dětí a mládeže. Co jsou digitální kompetence? Jaké cíle si kladou? Jak nejjednodušeji zakomponovat jejich rozvoj do vlastní výuky? A jaké požadavky rozvoj těchto kompetencí klade na učitele?


Věková skupina: děti, teens, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející poskytl Taktik International s.r.o.