Francouzština

Barbora Le Gorju 

Barbora Le Gorju vystudovala jazyky (angličtinu, francouzštinu a španělštinu) a mezinárodní obchod ve Francii. V současné době se věnuje jak mezinárodnímu obchodu ve francouzských zámořských oblastech, tak online lekcím francouzštiny v rámci projektu Francouzština Bára & Gwen, ve kterém pomáhají studentům nejen se studiem francouzštiny, ale také překonat administrativní a jiné bariéry při hledání práce, studiu nebo životě ve Francii.

Učíte francouzštinu asynchronně nebo se teprve chystáte začít? Tento seminář je určen jak pro lektory francouzštiny, kteří ještě nezačali, ale i pro ty, kteří už s mentoringem zkušenosti mají. Cílem je ukázat účastníkům inovativní způsoby výuky, které studenty metodicky posunou, budou je bavit a hlavně udrží jejich motivaci k učení 


Věková skupina: dospělí

Formát: seminář 

Čas: 9:30 - 11:20


Magdalena Kučerová

Magdalena Kučerová působí na Ústavu románských studií. Od roku 2019, kde vyučuje kurzy zaměřené na didaktiku francouzštiny, textovou lingvistiku a praktický jazyk. Dlouhodobě pracovala v oblasti bilingvního vzdělávání (Gymnázium Jana Nerudy, Praha), má zkušenosti s vedením učitelských týmů a dalším vzdělávání učitelů. V současnosti se zabývá tvorbou didaktických materiálů pro rozvoj kritického myšlení a problematikou hodnot ve vzdělávání (jako lektorka Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney). Absolvovala dva výcviky mentoringu, který považuje za důležitou součást učitelské profese.

Na workshopu se společně zamyslíme nad úlohou stereotypů a klišé ve výuce francouzštiny: jejich používání působí přirozeně, přesto je ambivalentní. Neriskujeme častým používáním stereotypů spojených například s jazykem či národem jejich ještě větší fixaci? Jak přistupovat k těmto myšlenkovým zjednodušením, abychom rozvíjeli u žáků kritické myšlení? Složitost tohoto problému si přiblížíme na příkladu instalace Entropa Davida Černého (2009). Reflexi doplníme několika aktivitami z metody Et si on discutait?.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející působí na Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kateřina Salloum

Kateřina Salloum je lektorka francouzštiny. Zajímá se o nové trendy ve výuce dospělých a stojí za projektem Parlez avec Kat. Její studenti jsou převážně jazykoví nadšenci, kterým ukazuje, že francouzština nemusí být tak těžká, jak se o ní říká. Věnuje se také metodice a didaktice. Působí jako vedoucí lektorka pro francouzštinu na pražské jazykové škole Glossa a vyučuje doplňující didaktické studium francouzského jazyka na jazykové škole Linguistic v Orlové.

Tento seminář je určen pro učitele francouzštiny, kteří hledají svěží způsoby, jak zlepšit svou výuku a motivovat své (nejen) pokročilé studenty. Seminář se bude zabývat tvorbou pracovních listů z autentických materiálů. Účastníci se dozví, jak hledat autentické materiály pro výuku a jak tvořit efektivní pracovní list za pomoci interaktivních nástrojů a chatu GPT.


Věková skupina: dospělí

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející poskytla jazyková škola GLOSSA.

Hana Šimáčková

Hana Šimáčková je lektorka francouzštiny se specializací na online výuku. Je autorka projektu ProfHanka a zároveň spoluautorka projektu Digitální lektoři, který pomáhá jazykovým lektorům učit online. 

Každý lektor chce vidět u svých studentů velké pokroky. S jednou lekcí týdně to ale jde dost pomalu. Chcete, aby se vaši studenti učili i mimo lekce? Na workshopu si ukážeme spoustu zábavných úkolů, tipy na nejlepší zdroje k učení francouzštiny, sílu skupinového učení a motivačních tabulek. Pošoupněte své studenty k větší samostatnosti a naučte se řídit jejich samoučení.


Věková skupina: dospělí

Formát: seminář 

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející poskytli Digitální lektoři. 

Kateřina Suková Vychopňová

Kateřina Suková Vychopňová, středoškolská a vysokoškolská pedagožka, se profesně věnuje fonetice francouzštiny, zejména pak didaktickým aspektům fonetiky francouzštiny jakožto jazyka cizího. Zvukové stránce jazyka je nejen v hodinách francouzštiny, ale také ve vzdělávání (budoucích) učitelů ponechán velmi malý prostor, proto se svými aktivitami snaží navrátit fonetice její místo, a to jak v rámci didaktiky projevu ústního, tak písemného.

Jak pracovat s fonetikou v hodinách francouzštiny? Čemu přesně se věnovat? Jak pracovat s francouzskými zvuky? A s prozódií? Všechny tyto otázky zodpovíme během tohoto workshopu, který bude věnován nejen fonetickým aktivitám v hodinách francouzštiny, ale také fonetickým cvičením v rámci samostudia, návodným videím, praktickým doporučením a výslovnostním strategiím, jazykolamům, slovním hříčkám...


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející působí na Katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy