Angličtina

Matthew Ellman

Matthew působí jako Professional Learning and Development Manager v Cambridge University Press, navrhuje a vede školení pro učitele, instituce a ministerstva školství po celém světě. Působil jako učitel a školitel ve Velké Británii, Španělsku a Malajsii a vedl kurzy, workshopy a přednášky v dalších 30 zemích. Matthewův výzkum vzdělávání učitelů vyhrál cenu British Council's MA Dissertation Award na ELTons v roce 2018. Je hlavním autorem knihy From Teacher to Trainer, kterou vydalo Cambridge University Press v roce 2022. 

Některé z nejdůležitějších dovedností pro efektivní vystupování vůbec nesouvisejí s mluvením! Na tomto setkání si představíme koncept řečnictví a zjistíme, jakým způsobem lze o řečnických dovednostech přemýšlet komplexněji. Zamyslíme se také nad tím, jak můžete u svých žáků rozvíjet bohatší mluvní dovednosti a kde k tomu můžete najít nebo vytvořit příležitosti ve své učebnici.


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: plenary session

Čas: 9:30 - 10:20


Přednášejícího poskytl Cambridge University Press & Assessment.

Mo Awobo

Mo je energická lektorka angličtiny z USA, kde pracovala v logistice a jako technik a manažer projektů pro americké stíhací letectvo. Kromě angličtiny mluví také italsky a učí se česky. Svou lásku k jazykům a k učení se novým věcem přenáší i na své studenty. Ve volném čase je instruktorkou tance, horolezectví a lukostřelby pro mládež.

Každá věta vypráví příběh! Pomozte svým studentům porozumět jazyku a vytvářet ho pomocí pokročilé gramatiky. Použijte vizuální časové osy a využijte smysl pro dobrodružství, abyste ukázali vztahy v podmínkových větách a taky ve větách, kde jsou použity "perfect tenses". Prozkoumejte myšlenku používání časů a klíčových slov (while/as/during/when/after/before, atd.) jako cestování časem.


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející poskytla jazyková škola SPĚVÁČEK.

Alena Burgetová

Alena Burgetová působí jako lektorka cizích jazyků od r. 2000. Zaměřuje se na různé způsoby výuky, zejména využití hudby a pohybu.  Je autorkou programu MELODY English, který  vytváří výukové materiály pro angličtináře, usilující o rozvíjejí přirozených forem učení a prožitkovou pedagogiku. Její program získal v r. 2022 akreditaci MŠMT a byl podpořen dotacemi od Magistrátu hl.m. Prahy a Královéhradeckého kraje na podporu inovativních forem vzdělávání.  

Interaktivní přednáška o práci s autorskými písničkami z dílny MELODY English. 

Jak výuka hudbou pomáhá se zapojením prožitkové pedagogiky v hodinách angličtiny? Čím a jak usnadňuje výuku v nesourodých skupinách a u žáků se speciálními potřebami učení?

Témata, která vás čekají: Numbers 1 - 12, Numbers 13 - 100, Short answers, Questions and negatives with  "do", Telling the time


Věková skupina: děti

Formát: seminář

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející poskytla MELODY English s.r.o.

Daniela Clarke

Daniela je lektorka, školitelka učitelů, metodička a autorka výukových materiálů AJ. V minulosti byla lektorkou angličtiny, školitelkou učitelů a vzdělávacím koučem ve Velké Británii, a posléze lektorkou a metodičkou v České republice. Její pedagogické zkušenosti zahrnují výuku studentů všech věkových skupin, jazykových úrovní a schopností, a školení na kurzech s mezinárodními kvalifikacemi CELTA a CertTESOL. Daniela se zvlášť zajímá o teorii učení, motivující výukové strategie a multisensorální výuku.

Rychlí studenti ... všichni je máme ve svých třídách! Ale jak udržet pozornost těch, kteří pracují rychlejším tempem nežli ostatní a přitom nemají nic jiného (produktivního) na práci? V tomto praktickém workshopu budeme zkoumat výzvy, kterým čelí učitelé ve třídách se studenty s různými schopnostmi a učebními styly, se zvláštním důrazem na studenty s rychlejším tempem práce. Z workshopu odejdete s mnoha nápady a aktivitami, které vám pomohou udržet pozornost rychlejších studentů ve třídě a zároveň budou zábavnou formou učení pro všechny.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející poskytlo ILC Czechoslovakia s.r.o.

Daniela Clarke

Daniela je lektorka, školitelka učitelů, metodička a autorka výukových materiálů AJ. V minulosti byla lektorkou angličtiny, školitelkou učitelů a vzdělávacím koučem ve Velké Británii, a posléze lektorkou a metodičkou v České republice. Její pedagogické zkušenosti zahrnují výuku studentů všech věkových skupin, jazykových úrovní a schopností, a školení na kurzech s mezinárodními kvalifikacemi CELTA a CertTESOL. Daniela se zvlášť zajímá o teorii učení, motivující výukové strategie a multisensorální výuku.

Hledáte čerstvé nápady, jak dospívajícím proměnit učení v zábavu? V tomto interaktivním workshopu se podíváme na výukové strategie, které udržují zájem a zapojení dospívajících studentů. Odnesete si řadu zábavných, dynamických a flexibilních aktivit pro výuku gramatiky, slovní zásoby, mluvení a psaní.


Věková skupina: teens, mladší dospělí

Formát: seminář 

Čas: 10:30 - 11:20


Přednášející poskytlo ILC Czechoslovakia s.r.o.

Matthew Ellman

Matthew působí jako Professional Learning and Development Manager v Cambridge University Press, navrhuje a vede školení pro učitele, instituce a ministerstva školství po celém světě. Působil jako učitel a školitel ve Velké Británii, Španělsku a Malajsii a vedl kurzy, workshopy a přednášky v dalších 30 zemích. Matthewův výzkum vzdělávání učitelů vyhrál cenu British Council's MA Dissertation Award na ELTons v roce 2018. Je hlavním autorem knihy From Teacher to Trainer, kterou vydalo Cambridge University Press v roce 2022. 

Vzhledem k množství času stráveného u obrazovky nebylo nikdy tak důležité jako dnes povzbuzovat studenty k pohybu. Překvapivě to prospívá nejen zdraví, ale také učení a rozvoji jazyka. V tomto příspěvku si ukážeme, jak důležitý je vztah mezi pohybem, jazykem a učením, a zamyslíme se nad tím, jak můžeme pohyb zavést do tříd zásadním a zvládnutelným způsobem.


Věková skupina: teens, mladší dospělí

Formát: seminář 

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášejícího poskytl Cambridge University Press & Assessment.

Flo Feast

Flo pracuje v oboru ELT od roku 2010 a má kvalifikaci CELTA a Delta. Pracovala jako učitelka a školitelka CELTA a Delta, jako content developer a zkoušející ve Velké Británii, Itálii, Vietnamu, Číně a na Maltě. Vedla workshopy a webináře na řadu témat ELT v Evropě i Asii. Flo je v současnoti obchodní ředitelkou National Geographic Learning ELT pro střední a východní Evropu.

Jak na jazykové zkoušky

Všichni víme, že zkoušky mohou být těžké. Naši studenti se pravděpodobně vystresovaní a někdy mohou mít pocit, že je toho všeho trochu moc. V tomto semináři budeme diskutovat o tom, jak podpořit naše studenty nejen u zkoušek, ale také v životě, protože život může být někdy také těžký a stresující, zejména v období dospívání. V tomto sezení využijeme úkoly ze série New Close-up od National Geographic Learning a také tipy a nápady pro lektory. 


Věková skupina: teens

Formát: přednáška

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející poskytli National Geographic Learning a Bridge Publishing House.

Tasci Gibson

Tasci pochází z amerického Ohia, ale v Praze žije od roku 2003. Vystudovala magisterský program Applied Linguistics na Ohio University. V Praze pracovala na mnoha učitelských pozicích a velmi dobře ví, co studenty naučit, aby dokázali efektivně komunikovat. V TEFL Worldwide učí budoucí lektory gramatický modul a dělá observace. Na své práci má nejraději onen slavný "aha" moment, ke kterému své studenty dovede. 

V tomto workshopu se budeme zabývat gramatikou, ale netradičně: místo běžné gramatické terminologie ji budeme aktivně používat. Představíme si aktivity, během kterých studenti gramatiku opravdu aktivně použijí. Nečekejte žádný dril nebo nudné rozbory!


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí  

Formát: seminář

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející poskytla jazyková škola SPĚVÁČEK.

Kristýna Honc

Kristýna vystudovala Katedru anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého a současně také Didaktiku anglického jazyka. Před nástupem do Oxford University Press pracovala mnoho let jako lektorka anglického jazyka v soukromém i veřejném sektoru, v České republice i v zahraničí po získání CELTA certifikátu. Specializovala se na metodiku a výuku dospělých studentů všech jazykových úrovní a schopností. V současné době působí v OUP jako Poradce pro podporu vzdělání. 

Viditelné myšlení staví myšlení do středu procesu učení se a podporuje hluboké učení. V tomto semináři se podíváme na to, co je viditelné myšlení a jaké výhody přináší našim studentům. S ohledem na výzvy používání rutiny myšlení ve třídě prozkoumáme možná řešení. Vyzkoušíme několik postupů či metod, které se zaměřují na různé dovednosti myšlení, abychom viděli, jak mohou podpořit naše studenty a jak je můžeme začlenit do našich ELT hodin.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející poskytl Oxford University Press.

Barbora Imrišková

Bára Imrišková působí sedm let jako lektorka angličtiny pro pokročilé. Ve své praxi se věnuje velmi pokročilým studentům (C1-C2) a vede jazykové kurzy pro lektory a učitele angličtiny. Profesně se Bára zajímá především o lexikální přístup k jazyku, jazykové koučování, a inovativní online výuku.

Učit velmi pokročilé studenty klade specifické nároky na obsah lekcí, motivaci, i naši vlastní angličtinu. Během workshopu si vyzkoušíte řadu aktivit a metod, které vaše lekce pro pokročilé spestří a můžete je využít i pro vlastní učení. Odnesete si také tipy, jak i velmi pokročilé studenty motivovat k dalšímu učení. 


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí  

Formát: seminář

Čas: 10:30 - 11:20


Tereza Kovaříková

Tereza pracuje v James Cook Languages (EDUA Group) již osm let a zastává pozici Key Teacher a Senior Teacher. Její pracovní nápní je vedení firemních lekcí, webinářů a odborných kurzů. Jednou z oblastí, která ji obzvláště zajímá, je zařazování inovativních nástrojů do výukových lekcí a Chat GPT je jedním ze zdrojů, které nyní prozkoumává.

Budeme se zabývat vzdělávacími technologiemi a prozkoumáme možnosti systému Chat GPT. Zaměříme se na porovnání Chat GPT s jinými vzdělávacími aplikacemi a na pochopení jeho role jako doplňkového nástroje ve výuce. Probereme různé aktivity, kterým se mohou žáci pomocí Chat GPT věnovat. Kromě toho prozkoumáme Chat GPT z hlediska dovedností psaní. Na konci této prezentace vám chceme poskytnout klíčové poznatky o možnostech a omezeních Chat GPT jako vzdělávacího nástroje.


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí  

Formát: přednáška

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející poskytl James Cook Languages.

Tanner LeTourneau

Tanner pochází z Wisconsinu, získal titul Master of Linguistics a v roce 2018 se přestěhoval do České republiky s cílem naučit se česky.  V současné době pracuje pro James Cook Languages (EDUA Group) jako Senior Teacher a metodik, editor a vedoucí neformálního setkávání lektorů Cheers to Development. Tanner pravidelně vystupuje na konferencích online i osobně na témata související s výukou jazyků. Jeho témata zahrnují  AI, online vzdělávání, motivaci ke studiu jazyků, historii angličtiny a francouzštiny jako lingua francas, interlanguage development, opravy chyb a mnoho dalších.

Umělá inteligence (AI) vzala svět útokem. Tento příspěvek se zabývá tím, jaké výhody může AI poskytnout učiteli při přípravě a plánování lekce. Podíváme se blíže  zejména na Chat GPT a na to, jak jej lze používat, ale idenfifikujeme taky jeho omezení a slabé stránky. Poté si představíme a probereme další nástroje AI.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: přednáška

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášejícího poskytl James Cook Languages.

Jaime Lilley

Jaime Lilley je lektorem CELTA 16 let a lektorem DELTA 12 let. Je vedoucí vzdělávání lektorů v AKCENT International House v Praze, lektorkou komunikativní jazykové výuky na Prague City University a poskytuje pravidelná školení pro své kolegy v British Council. 

Cambridgeské kurzy CELTA a DELTA přináší novým i zkušeným lektorům produktivní způsob rozvoje jejich lektorských dovedností. V tomto semináři se s námi zkušená lektorka CELTA a DELTA kurzů podělí o informace o obou kurzech, zodpoví dotazy týkající se těchto kurzů i dalšího profesního rozvoje. 


Věková skupina: dospělí

Formát: seminář 

Čas: 10:30 - 11:20


Přednášející poskytl Akcent International House Prague.

Radka Malá

Radka učí cizí jazyky více než 15 let, během kterých získala zkušenosti se širokou řadou kurzů se speciálním zaměřením i se všemi věkovými kategoriemi. Nyní se specializuje na svou celoživotní vášeň: efektivní práci s pamětí a využití technologií při výuce. Radka je také autorkou doplňkových materiálů k učebnicím Lifestyle a Next Move. Na svých metodických seminářích a konferencích se drží stejného hesla jako v hodinách jazyků: aktivovat studenty, připravit smysluplný obsah a užít si to!

Proč tento seminář? Pro vlastní růst, pro inspiraci ostatních, proto, aby vaši studenti z vašich hodin vytěžili maximum. A co je nejdůležitější... abyste méně pracovali a byli efektivnějšími lektory a učitely. Podíváme se na to, jak si vybudovat nové vyučovací návyky, které se skutečně udrží. Vytvoříme si svůj vlastní výukový herní plán, abyste odcházeli s konkrétními kroky, které podniknete … hned v pondělí!


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: přednáška

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející poskytl Euromedia Group, a.s - divize Ventures Books.

Radka Malá

Radka učí cizí jazyky více než 15 let, během kterých získala zkušenosti se širokou řadou kurzů se speciálním zaměřením i se všemi věkovými kategoriemi. Nyní se specializuje na svou celoživotní vášeň: efektivní práci s pamětí a využití technologií při výuce. Radka je také autorkou doplňkových materiálů k učebnicím Lifestyle a Next Move. Na svých metodických seminářích a konferencích se drží stejného hesla jako v hodinách jazyků: aktivovat studenty, připravit smysluplný obsah a užít si to!

Jsou tak odlišné. Co se stane, když se generace X setká s generací Z? Proč může vaše třída vypadat trochu divoce (v nejlepším případě)? A existuje způsob, jak vést generaci Z tak, aby naplno využila svůj potenciál? V tomto praktickém workshopu si sami vyzkoušíme několik jednoduchých nápadů, takže se připravte na běhání, spoustu vizuálů a trochu detektivní práce.

 

Věková skupina: teens

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející poskytl Euromedia Group, a.s - divize Ventures Books.

Claudia Molnár

Claudia je v oboru ELT více než 25 let, záskala Ph.D v oboru aplikovaná lingvistika, MEd. (TESOL), CELTA, DELTA a PGCE. Je docentkou a vedoucí pedagogiky anglického jazyka na Panonské univerzitě v Maďarsku a učitelkou jazyků na volné noze, školitelkou učitelů, konzultantkou ELT a autorkou.

Komunikativní gramatika je často považována za trochu oxymóron. Během tohoto workshopu budeme zkoumat, jak bychom měli poskládat naše priority; komunikativní kompetence jsou mnohem výše než přesná produkce, zejména pokud jde o formální hodnocení. To však neznamená, že musíme gramatické struktury opustit, musíme pouze zvýšit povědomí o jejich funkčnějším využití. Společně se podíváme na některé efektivní způsoby prezentace jazyka, které urychlují jeho rozvoj, a ukážeme studentům, jak to mohou udělat mimo třídu.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející poskytl MM Publications.

Lenka Musilová

Lenka vyučuje cizí jazyky více než 20 let.Vyučuje anglický a francouzský jazyk na základní škole v Třebíči od 3. až po 9. třídu. Anglický a francouzský jazyk vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Jak připravit aktivní hodinu angličtiny pro teenagery? Někdy je to poměrně náročné. V tomto praktickém semináři budou představeny různé hry a aktivity. Účastníci si vyzkouší jak pracovat s teenagery a získají nové nápady do hodin.


Věková skupina: teens

Formát: přednáška

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášejícího poskytlo Klett nakladatelství.

Kristýna Červinková Poesová 

Kristýna je odbornou asistentkou na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje anglickou fonetiku a fonologii a kurzy obecné angličtiny v různých studijních programech. Ve svém výzkumu se zaměřuje na účinnost výuky výslovnosti a na propojení teorie a praxe v oblasti výuky výslovnosti. Spoluedituje časopis Speak Out!, který vydává IATEFL PronSIG. 

"Přízvuková hluchota" je obecnou potíží nerodilých mluvčích angličtiny vnímat různé přízvukové vzorce v angličtině, a to hlavně kvůli jejich negativnímu přenosu z L1. Ve srovnání s angličtinou má čeština pevné umístění přízvuku a téměř žádnou redukci samohlásek. V tomto workshopu prozkoumáme, jak funguje anglický slovní přízvuk a jak redukce samohlásek signalizuje přízvučné slabiky. Konkrétně se podíváme na řadu aktivit a tipů, které mohou učitelé angličtiny využít ve svých hodinách, aby pomohli svým studentům překonat potíže s rozpoznáním přízvučných slabik.


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 10:30 - 11:20


Přednášející působí na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vlaďka Skopcová

Vlaďka se více než 20 let věnuje výuce dětí i dospělých. Po dokončení kurzů CELTA a DELTA začala pracovat jako metodik. Vlaďka v současnosti dělí svůj čas mezi výuku a trénink učitelů. Pro Macmillan Education pracuje od roku 2014.

V tomto workshopu se zaměříme na různé strategie usnadňující práci se skupinami studentů s rozdílnými schopnostmi. Najdeme praktické způsoby, jak diferencovat různé aktivity, a zahrneme několik nápadů, jak získat zpětnou vazbu o tom, co si studenti ze třídy odnášejí.


Věková skupina: teens

Formát: seminář

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející poskytl Macmillan Education.

Vlaďka Skopcová

Vlaďka se více než 20 let věnuje výuce dětí i dospělých. Po dokončení kurzů CELTA a DELTA začala pracovat jako metodik. Vlaďka v současnosti dělí svůj čas mezi výuku a trénink učitelů. Pro Macmillan Education pracuje od roku 2014.

Seminář nabídne řadu praktických nápadů a aktivit, které jsou vhodné pro naše malé žáky. Zaměříme se na využití příběhů, vizuálních pomůcek a her, které se snadno aplikují a mohou velmi obohatit naše hodiny angličtiny. Podíváme se také na několik aktivit, které vám umožní přenést hodinu ven a užít si s dětmi výuku mimo třídu.


Věková skupina: děti

Formát: seminář

Čas: 10:30 - 11:20


Přednášející poskytl Macmillan Education.

Charles Stewart

Charles pracuje v oblasti ELT od roku 2011, vyučuje ESL, vystupuje na různých ELT konferencích po celé České republice a píše a vede školení učitelů v několika zemích po celém světě. Během své učitelské kariéry měl Charles to štěstí, že vyučoval všechny úrovně, jak mladé studenty, tak dospělé. V posledních několika letech se však více zaměřuje na výuku mladých studentů, a to jak obecné angličtiny pro malé děti, tak přípravných kurzů na zkoušky pro středoškoláky. Charles se intenzivně zapojuje v oddělení pro mladé studenty British Council v Praze, kde v současné době žije a pracuje, a vyučuje přípravu na zkoušky na místním českém gymnáziu.

Při výuce dětí jsou kartičky flashcards jedním z nejcennějších zdrojů, které můžeme ve třídě použít. Vizuální pomůcky mohou zlepšit a maximalizovat učení. V tomto interaktivním workshopu prozkoumáme různé techniky a aktivity pro výuku slovní zásoby a gramatiky prostřednictvím vizuálních pomůcek, abychom maximalizovali to, co se naši studenti ve třídě naučí. 


Věková skupina: děti

Formát: seminář

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášejícího poskytl Cambridge University Press & Assessment.