Španělština

Rocío Belinchón

Rocío Belinchón pochází ze Španělska, kde vystudovala doktorandský obor enviromentální vědy a začala pracovat ve výzkumu. Díky této práci se dostala do Anglie, Dánska, Švédska a Česka. Má více než 12leté pedagogické zkušenosti.  Vzhledem ke svému vědeckému zázemí ji zajímá zejména sledování pokroku studentů. Kromě toho se zaměřuje na interaktivní výuku.. Rocío je nadšená a oblíbená lektorka, která se neustále vzdělává a sleduje nejnovější trendy. Vede také studenty pomaturitního kurzu.

Tato prezentace poskytne přehled o výuce ELE, která pokrývá řadu témat nezbytných pro efektivní výuku jazyků. Začneme tím, že prozkoumáme různé metodiky výuky, silné a slabé stránky každého přístupu a určíme nejúčinnější strategie pro zapojení studentů a dosažení pozitivních výsledků. Odtud se přesuneme do procesu začleňování tradičních i moderních přístupů a zdůrazníme důležitost výběru přístupu založeného na potřebách a cílech studentů. Zakončíme diskuzí o budoucnosti a nových trendech, které formují výuku ELE.


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející poskytla SPĚVÁČEK jazyková škola. 

Juan García-Romeu

Juan García-Romeu má magisterský titul v oboru výuka španělštiny jako cizího jazyka na Univerzitě Antonia de Nebrija a titul v oboru politologie na Univerzitě Complutense v Madridu. Jeho specializací je výuka gramatiky, analýza potřeb, tvorba výukových materiálů a osvědčené postupy při využívání technologií. V současné době působí jako učitel španělštiny a zároveň zodpovídá za techniku ve výuce v Institutu Cervantes v Praze. Je spoluautorem knihy Gramática y tecnología en ELE, entre tus sombras me debato, oddílu Tareas 2.0 z učebnice Gente Hoy 1 a 2 nakladatelství Editorial Difusión a Proyectables z učebnice Gente Hoy 1 nakladatelství Editorial Difusión. Je také autorem publikací různých materiálů týkajících se výuky gramatiky v časopisech MarcoELE a TodoELE a aktivit ve třídě týkajících se analýzy potřeb a programování kurzů v časopisech Didactired a REDELE. 

Všichni bychom rádi viděli výuku, kde se učitel stane průvodcem, facilitátorem znalostí a studenti jsou protagonisty jejich učení. Metodika obrácené třídy nám umožňuje přiblížit se tomuto cíli, a to tak, že studenti pracují na obsahu dříve doma, prostřednictvím multimediálních materiálů, četby nebo jiných dostupných zdrojů. Ve třídě je pak čas se věnovat vysvětlení nejasností, diskuzím a praktickým cvičením. Tímto způsobem nejen optimalizujeme čas, ale také zlepšujeme studijní zkušenost, protože studenti mají příležitost prozkoumávat koncepty autonomně, svým vlastním tempem, což jim umožňuje ponořit se hlouběji do témat, která je zajímají, a zopakovat si ta, která potřebují posílit. Protože do třídy přijdou už se znalostmi, mohou se aktivně zapojit do společných aktivit, řešení problémů a obohacujících diskusí. Na tomto workshopu představíme praktické návrhy pro práci s touto metodikou na různých jazykových dovednostech a obsahu a budeme analyzovat různé technologické nástroje, které usnadňují sdílení obsahu a sledování pokroku studentů. Poté prozkoumáme efektivní strategie pro začlenění obrácené třídy do různých vzdělávacích prostředí. Nakonec se zamyslíme nad potenciálem tohoto metodického přístupu v naší pedagogické praxi. 


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 9:30 - 10:20


Přednášející poskytli Instituto Cervantes.

Ivana Kudrnová

Víno má radši blanco, ale sangría nebo tinto de verano ji v létě rozhodně neurazí. 18 let praxe, stovky studentů, tisíce hodin a vyřešených situací. Spoluzaložila Digitální lektory, největší českou platformu pro online jazykové lektory, napsala nejvíc vychytanou knížku 140 + 24 úkolů pro zábavné učení cizích jazyků.

Jindřiška Čížková

Miluje zmrzlinu a meloun. Pochází z jihu, tak snad ji ta espaňol spadla do kolíbky. Baví ji pozorovat úspěch studentů a jak objevují krásu španělštiny a dělá to už 13 let. Umí zkrotit a nadchnout největší skeptiky i pesimisty, tak že odpoledne už si podupávají v latino rytmech.

Icebreaker aktivity fungují jako správná dynamika v kterékoliv fázi jazykové lekce. Pro jazykového lektora je přínosné si je vyzkoušet na vlastní kůži a inspirovat se tak do svých lekcí. Pracujeme se zážitkovou metodou, vtáhneme vás do 4 různých bloků a v každém z nich si vyzkoušíte jednoduché aktivity na které jako lektor nepotřebujete skoro žádné vybavení. Dvě lektorky zaručují rychlý a zábavný průběh.

Přineste si jablko a my vám ukážeme skvělou aktivitu. A až své jablko vyzvednete ze školky, vyzkoušíte si na vlastní kůži 12 krátkých aktivit, které jsou řazeny do do 4 tematických bloků.


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející poskytli Digitální lektoři s.r.o.

Beatriz Bacarizo Herrer

Beatriz získala magisterský titul ve výuce španělštiny jako cizího jazyka na UIMP a absolvovala obor překladatelství a tlumočení na univerzitě v Granadě. Od roku 2018 se usadila v České republice, vyučuje kurzy ELE na Anglo-American University, na New York University v Praze a na Instituto Cervantes v Praze, kde je také členkou jazykových komisí zkoušek DELE. Jako facilitátorka workshopů a přednášející se zúčastnila řady vzdělávacích akcí včetně PragueELE.

V tomto workshopu budeme diskutovat jak důležitá je práce na fonetice ve třídě ELE. Navrhneme některé aktivity, které našim studentům pomohou zlepšit jejich výslovnost ve španělštině, k tomu budeme také pracovat se softwarem (Praat) a online nástroji. Kromě toho se zaměříme na lingvistický jev zvaný "ráz", který českým studentům brání být plynulejší a přirozenější při vyslovování skupin slov.


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 13:30 - 14:20


Přednášející působí na New York University a v Instituto Cervantes v Praze.

Javier González Lozano

Javier je učitelem na katedře hispanistiky Univerzity Karlovy a v Instituto Cervantes v Praze. Má magisterský titul v oboru ELE na Instituto Cervantes a na Mezinárodní univerzitě Menéndez Pelayo, a doktorát z didaktiky věd, jazyků, umění a humanitních věd na univerzitě v Barceloně. Jeho výzkum se zaměřuje na využití technologií, které podporují vyučování gramatiky a to z kognitivního hlediska ve španělštině jako cizího jazyka.

Myslíte si, že chatGPT přináší revoluci ve výuce a studiu jazyků? V tomto workshopu budeme kriticky analyzovat, jak tato technologie může změnit zkušenosti s výukou a učením se španělštiny jako cizího jazyka. K tomu se nejprve zamyslíme nad tím, jak může chatGPT usnadnit přípravu didaktických materiálů přizpůsobených potřebám a zájmům našich studentů. Za druhé představíme řadu konkrétních aktivit pro třídu, prověříme jejich potenciál a zhodnotíme roli učitele a žáka v tomto prostředí. Dále vyzveme účastníky, aby navrhli jednoduchá a praktická využití pro integraci umělé inteligence do jejich kontextu a podpořili a zlepšili tak výuku a studium španělštiny v České republice. Na závěr provedeme krátkou kritickou analýzu možností, které nám GPT chat nabízí a s ní i rozšíření našich vzdělávacích postupů, a probereme etické otázky používání tohoto nového nástroje.


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 10:20 - 11:20


Přednášející působí na Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.