O nás

Asociace jazykových škol (AJŠ) je profesní sdružení jazykových škol a v současné době je jedinou asociací sdružující jazykové školy a agentury v České republice. Zakládáme si na tom, že naši členové poskytují svým klientům kvalitní a profesionální jazykové služby.

Každý člen asociace se řídí Kodexem kvality. Školy se tak zavazují k dodržování základních zásad kvalitní výuky cizích jazyků. Smyslem asociace je mimo jiné i úsilí vnést do obchodního prostředí jazykových služeb etický rozměr. Proto Etický kodex člena zavazuje členské školy k zodpovědnému jednání a chování vůči klientům, spolupracovníkům i dalším podnikatelským subjektům.

Asociace jazykových škol je přidruženým členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services), což je mezinárodní asociace sdružující organizace a instituce zabývající se jazykovým vzděláváním.

Mezinárodní konference Asociace jazykových škol

Asociace jazykových škol pořádá tento rok již devátou mezinárodní konferenci na téma Moderní přístupy ve výuce jazyků. Konference je určena pro učitele cizích jazyků na základních, středních a soukromých jazykových školách. Poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s posledními trendy ve výuce cizích jazyků. Součástí konference je i prezentace světových nakladatelství, poskytovatelů mezinárodních zkoušek a e-learningů. Neocenitelná je také možnost neformálně se setkat s kolegy, vyměnit si zkušenosti a navázat spolupráci.

Konference je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č.j.: MSMT-7084/2019-2-220.

Organizační tým

9. ročník konference pro vás připravují:

Bibiana Machátová – předsedkyně konference, místopředsedkyně Asociace jazykových škol

Bibiana v oblasti výuky cizích jazyků pracuje od roku 2000. Pracovala jako lektorka angličtiny, trenérka lektorů nebo Director of Studies. V současnosti pracuje jako Academic HR Director ve společnosti EDUA Group. 

Anna Petružálková – organizátor konference

Anna se na organizování konference AJŠ podílí už šestým rokem. Zajišťuje vše od pronájmu prostor, přes komunikaci s partnery a přednášejícími, přes výrobu grafických materiálů až po zajištění občerstvení. Od roku 2010 pracuje jako obchodní a IT konzultant v jazykové škole Channel Crossings.

Kontakt:

E-mail: konference@asociacejs.cz